Site Overlay

Sådan lukker du din virksomhed korrekt

Der kan være flere grunde til, at du desværre er nødsaget til at dreje nøglen i din butik om og lukke din virksomhed. Det kan være, du er ved at finde en anden retning i livet, og du derfor ikke længere skal være selvstændig erhvervsdrivende. Det kan også være, du er vendt tilbage til lønmodtagerjobbet, eller måske ønsker du at sælge din virksomhed til anden side. Måske er du løbet ind i nogle ting, der desværre gør, at din virksomhed har haft nogle udfordringer, du ikke har kunnet se dig udenom at kunne komme ud af. Der kan være mange årsager til, at du ønsker at komme ud af din virksomhed, men uanset hvilken grund, der er din, bør du vide, hvordan du forholder dig, hvis du står overfor at skulle lukke eller sælge din virksomhed. 

På virk.dk kan du finde en række gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis din virksomhed skal nedlukkes. Der findes også forskellige fora, hvor du kan spørge folk til råds og få professionel hjælp, hvis du hellere vil overlade det til en professionel, så du ved, der er fuldkommen styr på det. Du kan dog også sagtens selv gøre det, der er bare nogle ting, du skal være opmærksom på før du går i gang. 

Sådan lukker du din virksomhed

Der er en række ting, du skal gøre, hvis du ønsker at ophøre din virksomhed. Først skal du sørge for at indtaste den dato, hvor din virksomhed stopper også selvom det muligvis først endeligt ophører senere. 

Du logger på din virksomheds nem konto og registrerer, hvornår du ønsker lukning. Derefter er det vigtigt, du får lavet årsregnskab for din virksomhed, selvom den lukker. Det er ligemeget hvornår på året, virksomheden lukker, du skal stadig lave skatteregnskab for det pågældende år, hvor du skal opgøre tab eller fortjeneste. Det kan være på både møbler, kontorartikler og ejendomme – alt det, du har taget ud af virksomheden skal indberettes så der er overblik over tab eller fortjeneste på virksomheden. På luk virksomhed kan du finde en række råd og vejledninger, der kan hjælpe dig i lukningen. 

Vigtige ting skal gemmes 

Til trods for du lukker din virksomhed, er der nogle ting, der skal gemmes 5-10 år efter virksomhedens ophør. Det er bl.a. regnskaber, følgesedler og arbejdssedler, ligesom bestillingsbøger og lageroptællinger også skal gemmes. Det er vigtigt, du overholder dette, også selvom du har lukket din virksomhed. Der skal nemlig være adgang til det, hvis der er spørgsmål fra skat eller andet.